Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim sygn. akt III Nsm 99/19

 

Sygnatura akt III Nsm 99/19

               (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Haliny Gostomskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Małgorzaty Halczyn, ostatnio zamieszkałej w Złocieńcu przy ul. Myśliwskiej 10a/9, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, w sprawie z wniosku Roberta Halczyna z udziałem Małgorzacie Halczyn o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Wiktorią Halczyn.

 

sygn. akt  III Nsm 99/19

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 

                                                                       Na zarządzenie Sędziego

                                                         z upoważnienia kierownika sekretariatu

                                                                    sekr. sąd. Agnieszka Swęd

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim sygn. akt III Nsm 99/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d