Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Sygn. akt I Ns 99/18

Sygn. akt I Ns 99/18

Notatka urzędowa z posiedzenia

Dnia 4 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie:

                              

                Przewodniczący: SSR Marcin Myszka

 

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018  roku w Drawsku Pomorskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Radosława Pewniaka

o złożenie wykazu inwentarza po Sebastianie Pewniaku  

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:40

na posiedzeniu nie stawił się nikt – zainteresowanych nie zawiadamiano

 

Przewodniczący stwierdził, że do akt sprawy załączono wypis aktu notarialnego odebrania oświadczenia Radosława Pewniaka o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Sebastianie Pewniaku, zmarłym w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim, ostatnio stale zamieszkałym w Drawsku Pomorskim, sporządzony przed notariuszem Wojciechem Laskowskim w kancelarii notarialnej w Koszalinie, zapisany w repertorium A numer 979/2018 oraz sporządzony w dniu 24 stycznia 2018 roku przez Radosława Pewniaka wykaz inwentarza spadku po Sebastianie Pewniaku

 

Sąd postanowił:

                dopuścić dowód z wypisu aktu notarialnego odebrania oświadczenia Radosława Pewniaka o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Sebastianie Pewniaku, rep. A nr 979/2018, na okoliczność legitymacji wnioskodawcy do złożenia wykazu inwentarza.

 

Przewodniczący zarządził:

I. sprawę odnotować i zakreślić;

II. przyjąć wykaz inwentarza spadku po Sebastianie Pewniaku, zmarłym w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim, ostatnio stale zamieszkałym w Drawsku Pomorskim, sporządzony w dniu 24 stycznia 2018 roku przez Radosława Pewniaka;

III.          o przyjęciu wykazu inwentarza zawiadomić pełnomocnika wnioskodawcy;

IV.  zamieścić ogłoszenie o sporządzeniu wykazu inwentarza na właściwej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu;

V.            z wpływem zpo akta złożyć w archiwum.

 

Posiedzenie zakończono o godzinie 11:50 

 

Przewodniczący: SSR Marcin Myszka

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Sygn. akt I Ns 99/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d