Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

Ogłoszenie z dnia 5 września 2017 r. o zużytych oraz zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

 Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) informuje, że posiada składniki mienia ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do niodpłatnego przekazania innym jednostkom z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu), sprzedaży lub darowizny.

 

Stosowne dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 12 września 2017 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Sąd Rejonowy w Drawsku Pom.

Oddział Administracyjny

ul. Jasna 3

78-500 Drawsko Pomorskie

lub e-mail: m.wolanska@drawsko-pom.sr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat składników mienia ruchomego można uzyskać pod nr tel. 94 36 320 55 osoba do kontaktu: Małgorzata Wolańska.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Kowalczyk
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d