Konta bankowe

 • dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
  96 1010 1599 0140 2322 3100 0000 – NBP O/O Szczecin
 • środki postpenitencjarne (np. świadczenia pieniężne)
  08 1130 1176 0022 2108 6720 0004 – Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
 • sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych)
  35 1130 1176 0022 2108 6720 0003 – Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
 • mikrowpłaty (np. zabezpieczenia majątkowe, poręczenia majątkowe, depozyty komornicze)
  • PLN 56 1130 1017 0021 1002 2590 0004
  • USD 29 1130 1017 0021 1002 2590 0005
  • EUR 13 1130 1017 0021 1002 2590 0002
  • CHF 40 1130 1017 0021 1002 2590 0001
  • GBP 83 1130 1017 0021 1002 2590 0003
  – Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa

Rejestr zmian dla: Konta bankowe