Dostęp do informacji publicznej

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. każdorazowo decyduje, na wniosek zainteresowanego, Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania bądź upoważniona przez nich osoba.

Wypełniony wniosek, którego wzór załączamy poniżej, można:

    przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu,
    przesłać pocztą na adres sądu z dopiskiem:
    Prezes Sądu Rejonowego
    ul. Jasna 3
    78-500 Drawsko Pom.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d